TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

Grand Prix Łubianka Cross 2016

M. Olszewska Data: . Dział: Hospicjum

Działalność toruńskiego Hospicjum „Światło” ma na celu zapewnienie wszechstronnej opieki chorym u kresu życia i ich rodzinom. Oprócz troski o jakość życia naszych podopiecznych, pragniemy równolegle podjąć działania na polu promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe

M. Olszewska Data: . Dział: Hospicjum

Katedra Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do udziału w zaplanowanej na 20 listopada 2015 r. ogólnopolskiej konferencji naukowej dedykowanej działalności naukowej prof. zw. dr. hab. Zdzisława Dąbrowskiego, twórcy pedagogiki opiekuńczej w Polsce.

European Palliative Care Academy

M. Olszewska Data: . Dział: Hospicjum

Leadership Course 2015-2017 rozpoczęty!

Z końcem września w Kolonii (Niemcy) zainaugurowano drugą edycję unikalnego projektu szkoleniowego - innowacyjne studia podyplomowe dla profesjonalistów różnych dziedzin opieki paliatywno-hospicyjnej.