TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

Polityka jakości

Wraz ze wzrostem świadomości pacjentów, wzrastają wymagania dla usług medycznych. Pacjenci oczekują skutecznej opieki zdrowotnej na wysokim poziomie, spełniającej ich potrzeby i jednocześnie zapewniającej poczucie bezpieczeństwa.

PRIORYTETEM NASZEGO DZIAŁANIA JEST ZAPEWNIENIE WSZECHSTRONNEJ OPIEKI CHORYM I ICH RODZINOM.

Zdając sobie spraw z tych tendencji Hospicjum „Światło” kładzie szczególny nacisk  na jakość oferowanych świadczeń. Nieustannie też, w celu zaspokojenia oczekiwań odbiorców świadczonych przez nas usług, tj. naszych pacjentów i ich rodzin, podejmowane są działania mające za zadanie podnosić ich wartość.

Politykę jakości realizujemy poprzez:

  • Przestrzeganie praw pacjenta.
  • Stały rozwój poprzez doskonalenie świadczonych usług medycznych.
  • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu.
  • Ciągłe modernizowanie posiadanej infrastruktury.
  • Aktywne włączanie się wszystkich pracowników w doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Mając na uwadze poprawę jakości świadczonych usług, opracowano i wdrożono System zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008. Najwyższy standard naszych usług potwierdzony został przyznaniem certyfikatu jakości. Certyfikat jakości jest dla hospicjum jednym z najbardziej pożądanych dokumentów, bo świadczący o wypełnianiu przez naszą placówkę najwyższych standardów i norm równorzędnych z tymi, jakie są określane dla wysokospecjalistycznych ośrodków w całej Unii Europejskiej.

Hospicjum z certyfikatem zarządzania jakością ISO 9001:2008

Zadowolenie pacjentów Hospicjum „Światło” i ich rodzin jest nierozerwalnie związane z zaufaniem do pracowników naszej placówki. Pragnąc osiągnąć ten cel w trudnej rzeczywistości stale zmieniających się wymagań, narzuconych przez NFZ, świadczymy usługi medyczne na możliwie najwyższym poziomie.

Hospicjum „Światło” planuje i realizuje oferowane świadczenia tak, aby zawsze były one zgodne z przepisami prawa, wiedzą medyczną i jednocześnie spełniały oczekiwania oraz potrzeby naszych klientów, tj. pacjentów i ich rodzin.

Doskonalenie jakości oferowanych usług jest podstawowym celem Systemu Zarządzania Jakością. Właściwe wykorzystanie informacji od pacjentów i ich rodzin oraz pracowników, a także z innych źródeł, umożliwia podnoszenie satysfakcji odbiorców świadczonych usług oraz wzrost efektywności pracy.

Wysoka jakość i bezpieczeństwo realizacji świadczeń zdrowotnych w przypadku Hospicjum „Światło” nie jest sprawą przypadku, lecz efektem przemyślanego, starannie zaplanowanego i realizowanego procesu.