TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

Hospicjum stacjonarne

Hospicjum Światło

Hospicjum „Światło” w ramach opieki stacjonarnej (tzw. hospicjum stacjonarne) sprawuje specjalistyczną opiekę nad pacjentami w terminalnym okresie choroby. Profesjonalny zespół medyczny (tj. lekarze, pielęgniarki i rehabilitanci), silnie wspomagany przez psychologa, kapelana czy wolontariuszy, dąży do poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin w tym trudnym okresie życia.

Hospicjum stacjonarne jest wielołóżkowym oddziałem, w którym przebywają pacjenci wymagający całodobowej opieki i specjalistycznego leczenia objawowego. Oddział stacjonarny Hospicjum „Światło” dysponuje dwudziestoma trzema łóżkami w salach z odrębnymi węzłami sanitarnymi, w przeważającej większości sale te są dwuosobowe. Członkowie zespołu hospicyjnego współpracując z rodziną roztaczają opiekę nad chorym w tym trudnym czasie, odpowiadają na jego potrzeby wielopłaszczyznowo. Specjalistyczna pomoc dostępna jest całodobowo, dwadzieścia cztery godziny przez siedem dni w tygodniu.

Stacjonarny typ świadczeń przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, których rodziny ze względu na nasilone i trudne do opanowania w środowisku domowym objawy chorobowe wymagające specjalistycznej pomocy nie są w stanie zapewnić im należytej opieki w domu. Sprawowana opieka w szczególnych przypadkach jak np. w trakcie ustalania postępowania przeciwbólowego ma wymiar krótkotrwały, przede wszystkim jednak rozumiana jest jako towarzyszenie w ostatnich dniach życia.

Hospicjum stacjonarne – Zakres świadczeń

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych:

 • specjalistyczna opieka lekarska,
 • specjalistyczna opieka pielęgniarska,
 • leczenie farmakologiczne, w tym w szczególności leczenie bólu,
 • leczenie innych objawów somatycznych choroby nowotworowej,
 • opieka psychologiczna nad chorym i jego rodziną,
 • rehabilitacja,
 • zapobieganie powikłaniom,
 • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym,
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze konieczne do realizacji w/w świadczeń.

Świadczenia udzielane są nieodpłatne, koszty opieki w całości pokrywa NFZ.

Warunki objęcia chorego opieką stacjonarną prowadzoną przez Hospicjum „Światło”:

 • zakończone leczenie przyczynowe (onkologiczne),
 • skierowanie do objęcia opieką paliatywną wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza ubezpieczenia,
 • zgoda pacjenta lub jego rodziny do objęcia opieką.

Przyjęcie pacjentów na oddział odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu, kwalifikacji dokonuje lekarz hospicjum.

Kontakt:
Rodzina chorego bądź sam chory zgłaszają potrzebę objęcia opieką stacjonarną od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00 w siedzibie Hospicjum „Światło” przy ul. Grunwaldzkiej 64 u koordynatora opieki stacjonarnej.