TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

Wsparcie Osieroconych

Utrata bliskiej osoby

Doświadczenie straty bliskiej osoby, tzw. osierocenie jest czasem niezwykle trudnych doświadczeń. Przeżywamy wówczas bardzo silne i gwałtowne emocje, m.in.: żal, smutek, rozczarowanie, złość czy poczucie winy. Doświadczmy poczucia niezrozumienia, a także utraty sensu życia - często zdarza się, że nie chcąc robić kłopotów innym, zostajemy z tymi przeżyciami zupełnie sami.

Czas żałoby - w zależności od relacji, jaką miało się ze zmarłą osobą - jest procesem, który u każdego przebiega odmiennie. Inaczej przeżywamy śmierć rodzica, inaczej współmałżonka czy przyjaciela a inaczej dziecka.

Silne emocje przeżywane w tym czasie są czymś zupełnie naturalnym, boryka się z nimi każdy będący w takiej sytuacji. Grupa wsparcia jest to grupa uczestników spotykających się w celu wzajemnego niesienia pomocy. Dotyczy tu konkretnie osób, które doświadczają osierocenia, czyli straty bliskiej osoby i które znajdują się w procesie żałoby. Spotkania odbywają się pod kierunkiem odpowiednio przeszkolonych pracowników Hospicjum „Światło” (psychologa ,pedagoga, pielęgniarki, kapłana).

Zasady funkcjonowania:

 • uczestnictwo w spotkaniach grupy jest dobrowolne i bezpłatne,
 • grupa jest otwarta tzn. że w każdej chwili można do niej dołączyć lub ją opuścić,
 • uczestników obowiązuje zasada partnerstwa,
 • uczestnicy zobowiązani są do zachowania tajemnicy, tego co zostało powiedziane i dotyczy konkretnych osób,
 • nie ma obowiązku mówienia o swoich przeżyciach, każdy sam w dogodnym dla siebie momencie zdecyduje o zabraniu głosu,
 • grupa składa się z uczestników o podobnych doświadczeniach życiowych, tzn. doświadczających osierocenia w podobnym okresie( I gr. osieroceni krócej niż rok, II gr. osieroceni dłużej niż rok),
 • klimat i specyfika grupy w dużej mierze tworzone są przez uczestników,
 • na każdym spotkaniu poruszany jest określony temat związany z żałobą,
 • istnieje również możliwość indywidualnej rozmowy, spotkania w domu osoby osieroconej.

Cele Grupy Wsparcia

Celem spotkań jest dostarczenie członkom emocjonalnego wsparcia w atmosferze całkowitej akceptacji oraz praktycznej pomoc, jaką jest możliwość wypowiedzenia się czy posłuchania innych osób będących w podobnej sytuacji życiowej. Pozwala to oswoić cierpienie, ułatwiając tym samym stopniowy powrót do codziennego życia bez bliskiej osoby, a wyraża się poprzez:

 • stworzenie warunków i atmosfery do rozmowy i wyrażania uczuć związanych ze zmarłym,
 • wspominanie zmarłego - rozmawianie o własnych uczuciach przynosi ukojenie,
 • przekazywanie wiedzy o żałobie, jako naturalnym procesie - przekazywana przez prowadzącego wiedza o tym szczególnym czasie daje poczucie bezpieczeństwa i zrozumienie stanów, które się przeżywa,
 • doświadczenie poczucia wspólnoty i związane z tym nabieranie przekonania o podobieństwie przeżyć,
 • zmniejszenie poczucia opuszczenia i samotności poprzez obecność innych osób o podobnych doświadczeniach życiowych.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w Hospicjum „Światło” przy ul. Grunwaldzkiej 64. O dokładnej dacie i godzinie informujemy stałych uczestników grupy telefonicznie, do osób krótko po stracie wysyłamy imienne zaproszenia. Spotkania rozpoczynamy Mszą Świętą w kaplicy hospicyjnej. Co roku wiosną wyjeżdżamy z kilkudniową pielgrzymką do miejsc, gdzie możemy się wyciszyć, pozytywnie naładować energią, wspólnie pobyć ze sobą.

Kontakt
Bliższych informacje można uzyskać u koordynatora grupy pod nr tel. 56 651 14 37 wew. 29 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00