TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

Hospicjum domowe, opieka chorym w domu

Hospicjum domowe

W ramach opieki domowej Hospicjum „Światło” sprawuje specjalistyczną opiekę nad pacjentami w terminalnym okresie choroby bezpośrednio w jego domu (tzw. hospicjum domowe). Profesjonalny zespół medyczny (tj. lekarze, pielęgniarki i rehabilitanci), silnie wspomagany przez psychologa czy kapelana dąży do poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin w tym trudnym okresie życia.

Członkowie zespołu hospicyjnego współpracując z rodziną i roztaczają opiekę nad chorym w tym trudnym czasie, odpowiadają na jego potrzeby wielopłaszczyznowo. Warunki domowe mogą wspomóc starania obu stron w zapewnieniu choremu jak najlepszej opieki.

Hospicjum domowe – rodzaj świadczeń

Do zadań zespołu domowej opieki paliatywno-hospicyjnej należy:

 • zwalczanie wszechogarniającego bólu, a więc łagodzenie cierpień fizycznych, psychicznych i duchowych,
 • leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych,
 • wspieranie rodziny w czasie trwania choroby i osierocenia,
 • opieka psychologiczna nad chorym i jego rodziną,
 • edukacja i poradnictwo zdrowotne,
 • korzystanie z osiągnięć nauki i techniki medycznej w celu doskonalenia opieki,
 • rehabilitacja,
 • zapobieganie powikłaniom

Wizyta lekarska możliwa jest w każdej potrzebie, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem opieki domowej. Wyspecjalizowane pielęgniarki wykonują wszystkie zlecone przez lekarza zabiegi edukując przy tym rodzinę w sferze pielęgnacji ciężko chorego.

Warunki objęcia chorego opieką domową

 • zakończone leczenie przyczynowe (onkologiczne),
 • skierowanie do objęcia opieką paliatywną wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza ubezpieczenia,
 • zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką wyrażona na piśmie.

Zapisując chorego do hospicjum domowego, należy mieć świadomość, że zespół hospicyjny w czasie sprawowania opieki wspiera i współpracuje z rodziną ale nie zastępuje jej.

Hospicjum domowe, kontakt:
Rodzina chorego bądź sam chory zgłaszają potrzebę objęcia opieką domową od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie Hospicjum „Światło” przy ul. Grunwaldzkiej 64.