TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

PRZEMÓWIENIE JACKA KUBICZAKA, DYREKTORA HOSPICJUM „ŚWIATŁO”, WYGŁOSZONE 6 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W TRAKCIE OBCHODÓW JUBILEUSZU 25-LECIA INSTYTUCJI

Jacek Kubiczak Data: . Dział: O nas

Szanowni Państwo,

Marka Hospicjum „Światło” wybudowana jest na dwudziestu pięciu latach ciężkiej, rzetelnej pracy na rzecz pacjentów w terminalnym stanie choroby. Nasze hospicjum cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym. Zadanie nasze nie należy do zadań prostych – jest nim opieka nad osobami terminalnie chorymi, którzy potrzebują specjalistycznej opieki medycznej. Lata nieskazitelnej działalności, profesjonalizm wszystkich pracowników – to jedne z głównych czynników, które stanowią podstawę naszego działania. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy się tutaj zebrać, aby uczcić dwadzieścia pięć lat pracy Hospicjum „Światło”.

25 lat Hospicjum Światło28 sierpnia 1963 roku pastor Martin Luther King podczas swojego przemówienia powiedział: I have a dream. Mam marzenie. Szanowni Państwo, ja również mam marzenie, aby Zespół Opieki Paliatywnej stale się rozwijając, coraz bardziej poprawiał jakość życia osób terminalnie chorych. Marzenie, które spełnia się dzięki ciężkiej pracy członków zespołu hospicjum oraz osobom, które wykazując się niezwykłą empatią pomagają w rozwoju i codziennej naszej działalności.

Przez wszystkie lata działalności funkcjonujemy dzięki pomocy władz miasta Torunia, które bezpłatnie użyczają nam budynki na naszą działalność. Tą szlachetną pomoc rozpoczął w 1993 roku Prezydent Miasta Torunia Jerzy Wieczorek, a jego inicjatywa kontynuowana jest do dzisiaj, przez obecną Radę Miasta Torunia oraz Prezydenta Miasta Torunia – Pana Michała Zaleskiego. Także liczne firmy i osoby prywatne stale wspierają naszą działalność poprzez pomoc finansową i rzeczową.

Jak już wspomniałem – praca w hospicjum jest pracą niesamowicie trudną. Wymaga wiele empatii, zrozumienia i cierpliwości, a także indywidualnego podejścia do każdego pacjenta i jego rodziny. I z dumą muszę powiedzieć, że nasz zespół, interdyscyplinarny zespół opieki paliatywnej, jest zespołem niezwykłych ludzi, którzy posiadają wszystkie te niezbędne cechy. Z tego miejsca, z całego serca wszystkim pracownikom dziękuję.

W składzie tego zespołu znajdują się: 43 pielęgniarki, 19 lekarzy, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, psychoonkolodzy, kapelan oraz pozostały personel dbający o codzienne funkcjonowanie Zakładu.

Personel hospicjum nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Cały zespół medyczny ukończył kurs z zakresu opieki paliatywnej, a ponad 40% kadry medycznej stanowią specjaliści. Nieustanne podnoszenie kwalifikacji i umiejętności jest ważnym elementem pracy z pacjentami w stanie terminalnym – w ciągu każdego roku pracownicy uczestniczą w konferencjach naukowych, sympozjach oraz szkoleniach organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, dzięki czemu stale podnoszą poziom swojej wiedzy.

Myślę, że przynajmniej raz w życiu każdy z nas doświadczył straty bliskiej osoby, zagubienia i bezsilności jakie towarzyszą tej chwili. Hospicjum „Światło” przyjmując pod swoją opiekę pacjenta, obejmuje jednocześnie opieką jego najbliższych – do ich dyspozycji pozostaje wykwalifikowana kadra psychoonkologów, a także duchowny, który gotowy jest nieść pocieszenie w każdej sytuacji. Dzięki kompleksowej opiece, którą obejmujemy również rodziny pacjentów, mogą oni liczyć na wsparcie i zrozumienie w chwili, w której umiera bliska im osoba. Prowadzimy spotkania grup wsparcia po stracie osoby bliskiej, dzięki czemu lżej pogodzić się z zaistniałą sytuacją.

Hospicjum „Światło” opieką paliatywną obejmuje pięć powiatów: toruński, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński i wąbrzeski. Od 20-lecia Hospicjum „Światło”, minęło pięć lat. Podczas tamtej uroczystości, obecny Przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, pan Tomasz Krzysztyniak, mówił o planach na przyszłość, w których znalazło się miejsce między innymi dla rozwoju opieki domowej.

25 lat Hospicjum ŚwiatłoZ satysfakcją przyznaję, że udaje nam się to realizować. W ciągu pięciu lat zwiększyliśmy zakres opieki domowej. Miesięcznie pod opieką domową jest prawie 250 chorych, a nasi pracownicy w każdym miesiącu pokonują ponad 25 tysięcy kilometrów, aby dojechać do pacjentów i ulżyć im w cierpieniu.

Jeżeli opieka nad chorym przerasta możliwości rodziny lub objawy choroby są zbyt nasilone i nie jest możliwe złagodzenie ich w warunkach domowych, wtedy pacjent zostaje przyjęty na oddział stacjonarny, na którym znajdują się 23 miejsca. Całodobową opieką paliatywną rocznie obejmujemy ponad 350 chorych, nieustannie dostosowując się do ich indywidualnych potrzeb.

Nieocenioną pomoc w działalności Hospicjum „Światło” niosą również wolontariusze. Instytucja wolontariatu w naszej placówce pokazuje jak wielu jest ludzi dobrej woli, którzy chcą pomagać. Wolontariusze pomagają zarówno w uporządkowaniu całego terenu przy hospicjum, jak również poświęcają swój czas przebywając z pacjentami. Czytają, rozmawiają, spacerują – te codzienne czynności, ta obecność drugiego człowieka poprawia komfort życia pacjentów i przynosi im ulgę. Człowiek nie jest samotną wyspą, potrzebuje drugiego człowieka, jego obecności i wparcia. Nasi wolontariusze to ludzie w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach, pochodzeniu, różnym wykształceniu i życiu zawodowym. Wszystkie te osoby łączy jedno: chęć niesienia ulgi i pomocy pacjentom objętym opieką paliatywną. I niewątpliwie, Szanowni Państwo, tę ulgę i pomoc niosą.

W marcu 2011 roku z inicjatywy pracowników i przyjaciół Hospicjum „Światło” powstało Stowarzyszenie Hospicjum Światło, którego jednym z celów jest podnoszenie komfortu życia pacjentów przebywających w opiece stacjonarnej i domowej. W 2014 roku Stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Od tego roku wszyscy, którzy chcą wspierać Hospicjum „Światło” mogą przekazywać 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia, pomagając tym samym naszym pacjentom. Z tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy wspierają naszą działalność w tej formie.

Od początku istnienia Hospicjum „Światło”, pacjenci zawsze przebywali na oddziale w budynkach starych, które dostosowywaliśmy na potrzeby opieki hospicyjnej. Najpierw w budynku po przedszkolu na ul. Rejtana, później w Prezydentówce, a obecnie w łączniku. Choć staramy się, aby obecne warunki nie stanowiły niedogodności, to wiem, że pacjenci Hospicjum „Światło” zasługują na dużo lepsze warunki, lepszy standard ,a tym samym lepszą jakość życia, a pracownicy zasługują na lepsze warunki pracy.

W 2013 roku, podczas uroczystości 20-lecia Hospicjum „Światło” pojawiła się iskierka nadziei na lepszą przyszłość dla naszego hospicjum. To wtedy po raz pierwszy Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki powiedział, że zrobi wszystko, aby pacjenci Hospicjum „Światło” przebywali w przyszłości w lepszych warunkach, gdyż na to zasługują.

25 lat Hospicjum ŚwiatłoPrzez 4 lata ta iskierka nadziei raz świeciła mocniej, a raz nieco przygasała. Dopiero w roku 2017 rozbłysła na dobre. W sierpniu dzięki staraniom Kujawsko- Pomorskich Inwestycji Medycznych, oraz OIPiP w Toruniu została podpisana Umowa o współpracy, na wybudowanie budynku na potrzeby pacjentów Hospicjum „Światło. Po ponad rocznych staraniach, w dniu 13 września br. nastąpiło tak wyczekiwane przez nas wszystkich uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Kujawsko- Pomorskimi Inwestycjami Medycznymi a Panem Marszałkiem Piotrem Całbeckim na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego budowy nowego budynku na potrzeby Hospicjum „Światło”.

Mimo, iż w ciągu tych lat udało nam się tak wiele zdziałać – mamy nowoczesne systemy, standardy mające na celu poprawę jakości życia, kadra Hospicjum „Światło” nieustannie się kształci, niebawem rozpocznie się budowa nowej siedziby, to wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia. Mam nadzieję, że następne lata będą tak samo owocne.

Szanowni Państwo,

Wierzę, że to moje marzenie, które zaczęło się spełniać – w niedalekiej przyszłości przeniesienie Hospicjum „Światło” do nowego, komfortowego budynku przystosowanego do opieki paliatywnej, utworzenie Centrum Opieki Paliatywnej, poprawa jakości życia pacjentów, rozwój opieki domowej, obecność ludzi dobrej woli wspierających naszą działalność – nie przestanie się spełniać. I have a dream. Wiem, że to nie jest tylko moje marzenie, ale jest to również marzenie wszystkich pracowników Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II Hospicjum „Światło” w Toruniu.

Dziękuję.