TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

Hospicjum „Światło”

Założone zostało w 1993 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych. W ramach umowy z NFZ niesiemy bezpłatną, wszechstronną pomoc osobom cierpiącym na postępujące, przewlekłe choroby o niekorzystnym rokowaniu, u których zakończono leczenie przyczynowe. Szczególną grupę chorych, do których adresowana jest nasza pomoc stanowią pacjenci z rozpoznaną chorobą nowotworową.

Celem naszej placówki jest zapewnienie możliwie najwyższej jakości życia choremu poprzez uśmierzanie bólu fizycznego, psychicznego, duchowego i społecznego, stworzenie mu godnych warunków w ostatnim okresie życia, wspieranie utrudzonych wysiłkiem bliskich chorego i udzielanie pomocy rodzinie w czasie przeżywania żałoby.

Zapewniamy opiekę zespołu doświadczonych specjalistów:

  • pielęgniarek i pielęgniarzy
  • lekarzy
  • psychologów
  • fizjoterapeutów i masażystów
  • opiekunek i opiekunów
  • kapelana

Świadczenia opieki hospicyjnej realizujemy w warunkach stacjonarnych oraz domowych.