Wolontariat w Hospicjum „Światło”

M. Olszewska. Dział: Wolontariat

Już od początku istnienia placówki stanowi nieodłączny element jej funkcjonowania. Obecnie nasi wolontariusze to ludzie w różnym wieku (od uczniów do seniorów), wszelkich profesji, zainteresowań, doświadczeń życiowych. Łączy ich misja pomocy chorym, cierpiącym, odruch serca wiodący ku posłudze drugiemu człowiekowi. Każda osoba pracująca wolontaryjnie na rzecz chorych będących pod naszą opieką jest bezcenną częścią zespołu hospicyjnego.

Informacje ogólne

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Dobrowolna, bo wynika z dobrej woli, a nie z wiążących norm. Bezpłatna, bo nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego; w rzeczywistości wolontariusz uzyskuje wynagrodzenie niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itp.). Świadoma - odniesienie do motywacji - przemyślana odpowiedź na pytanie: „dlaczego jestem wolontariuszem i jaki jest cel mojej pracy”? Wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że wolontariatem nie jest każda praca na rzecz innych.

Jak zostać wolontariuszem w Hospicjum?

Chęć pomocy ludziom chorym, umierającym jest zazwyczaj pierwszym krokiem na drodze dołączenia do grona wolontariuszy. Pamiętaj jednak, że złota zasada pomagania mówi: „Z pomocą się idzie, nie biegnie!”. Dla kandydata na wolontariusza oznacza to danie sobie czasu przemyślenie: w jaki sposób chcę pomagać? Określ, w których z poniższych form wolontariatu chciałbyś się udzielać.