TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

Wolontariat w Hospicjum „Światło”

M. Olszewska. Dział: Wolontariat

Wolontariat, od początku istnienia placówki, stanowi nieodłączny element jej funkcjonowania. Obecnie nasi wolontariusze to ludzie w różnym wieku – od uczniów po seniorów, wszelkich profesji, zainteresowań i życiowych doświadczeń. Łączy ich misja pomocy chorym i cierpiącym, odruch serca wiodący ku posłudze drugiemu człowiekowi. Każda osoba pracująca wolontariacko na rzecz chorych będących pod naszą opieką jest bezcenną częścią zespołu hospicyjnego.

Wolontariat w hospicjum

Informacje ogólne

Wolontariat – jak pokazuje definicja – to dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

  • Dobrowolna, bo wynika z dobrej woli, a nie z wiążących norm.
  • Bezpłatna, co nie oznacza działania bezinteresownego lecz raczej działanie bez materialnego wynagrodzenia; w rzeczywistości wolontariusz uzyskuje wynagrodzenie niematerialne: satysfakcję, poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny.
  • Świadoma, ponieważ wymaga przemyślanej odpowiedź na pytanie: „dlaczego jestem wolontariuszem i jaki jest cel mojej pracy?”.
  • Wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie co oznacza, że wolontariatem nie jest każda praca na rzecz innych.

Jak zostać wolontariuszem w Hospicjum „Światło”?

Dyplom uznaniaChęć pomocy ludziom chorym, umierającym jest zazwyczaj pierwszym krokiem na drodze dołączenia do grona wolontariuszy. Pamiętaj jednak, że złota zasada pomagania mówi: „Z pomocą się idzie, nie biegnie!”. Dla kandydata na wolontariusza oznacza to danie sobie czasu na przemyślenie i odpowiedź na pytanie „W jaki sposób chcę pomagać?” Wsparciem w podjęciu decyzji mogą być opisy różnych form zaangażowania.

Wolontariat w bezpośrednim kontakcie z chorymi

Dyplom laureata konkursuWolontariuszem w bezpośrednim kontakcie z chorymi (w niektórych ośrodkach nazywanym wolontariuszem medycznym, opiekuńczym) może zostać każda osoba, która ukończyła 18 rok życia oraz pomyślnie przeszła kilkuetapowy proces rekrutacji.

Do zadań wolontariusza w opisywanym obszarze zaliczyć można między innymi organizowanie chorym czasu wolnego (towarzyszenie, rozmowy o charakterze wspierającym, czytanie książek, gazet, itp.), wychodzenie na spacery, realizacja różnych form terapii zajęciowej (np. różnorakie gry i zabawy), wspieranie chorego i jego rodziny według bieżących potrzeb, pomoc choremu przy spożywaniu posiłków, robienie drobnych zakupów czy też dbanie o higienę środowiska przebywania chorego.

Wolontariat

Wolontariat pozamedyczny

Do zadań wolontariusza w obszarze nie wymagającym bezpośredniego kontaktu z chorymi zaliczyć można min. prace w pionie gospodarczym (zamiatanie terenu hospicjum, grabienie liści, odśnieżanie terenu hospicjum, pielęgnacja trawnika i rabat kwiatowych, inne), prace w pionie porządkowym (dbanie o prządek w hospicyjnej kaplicy, mycie okien, podlewanie i pielęgnacja kwiatów) oraz wsparcie prac pionu administracyjnego. Do zaangażowaniu na tym polu nie jest wymagana pełnoletność.

Jeśli pragniesz ofiarować swój czas, doświadczenie, umiejętności, poznać nowych ludzi, odczuwać satysfakcję z wykonywanej pracy, wzbogacić się o nowe doświadczenia, odkryć w sobie nieznane dotąd talenty…

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU!

Wolontariat