Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe

M. Olszewska Data: . Dział: Hospicjum

Katedra Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do udziału w zaplanowanej na 20 listopada 2015 r. ogólnopolskiej konferencji naukowej dedykowanej działalności naukowej prof. zw. dr. hab. Zdzisława Dąbrowskiego, twórcy pedagogiki opiekuńczej w Polsce.

Konferencja skierowana jest do pedagogów, psychologów, asystentów rodzinnych, opiekunów społecznych, pracowników socjalnych, pedagogów ulicy, animatorów kultury, pracowników świetlic środowiskowych, kuratorów i wszystkich żywo zainteresowanych problematyką pedagogiki opiekuńczej i procesem wspierania. Uczestnicy Konferencji dokonają wymiany własnych doświadczeń oraz wytyczą nowe kierunki w naukach społecznych, szczególnie w obszarze pedagogiki opiekuńczej i profilaktyki.

Rada Naukowa Konferencji

prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch
prof. zw. dr hab. Zdzisław Dąbrowski
prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński
prof. zw. dr hab. Mikołaj Winiarski
prof. zw. dr hab. Józefa Brągiel
prof. zw. dr hab. Jan Żebrowski
prof. dr hab. Maria Kolankiewicz
prof. dr hab. Sylwia Badora
prof. dr hab. Grażyna Gajewska
dr Elżbieta Jundziłł
dr Róża Pawłowska
dr Ireneusz Pyrzyk

Proponowane sesje konferencji (przewidziane na 20.XI.2015)

  • Metodologia i terminologia pedagogiki opiekuńczej.
  • Wolontariat w obszarze działalności opiekuńczej.
  • Rodzina wobec zagrożeń i zakresy wsparcia społecznego.
  • Nowe wyzwania dla instytucji opiekuńczych.
  • Formy działalności opiekuńczej i pomocowej w oparciu o paradygmat prekursorów pedagogiki opiekuńczej.
  • Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych i nad młodzieżą trudną.

Komitet Organizacyjny

dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK – przewodniczący
dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK
dr Jacek Szczepkowski
dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk – koordynator konferencji
mgr Agnieszka Bandura – sekretarz konferencji
mgr Małgorzata Olszewska