TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

European Palliative Care Academy

M. Olszewska Data: . Dział: Hospicjum

Leadership Course 2015-2017 rozpoczęty!

Z końcem września w Kolonii (Niemcy) zainaugurowano drugą edycję unikalnego projektu szkoleniowego - innowacyjne studia podyplomowe dla profesjonalistów różnych dziedzin opieki paliatywno-hospicyjnej.

W gronie 19 uczestników EUPCA, wyłonionych w trakcie kilkuetapowej procedury rekrutacyjnej, znajduje się trzech reprezentantów naszego hospicjum, będących zarazem członkami Stowarzyszenia Hospicjum Światło. Są to dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk - długoletni psycholog a obecnie wolontariusz hospicjum, mgr Barbara Łukaszewska - psycholog naszego hospicjum oraz mgr Małgorzata Olszewska - koordynator wolontariatu.

Finansowany ze środków Fundacji Roberta Boscha oraz posiadający wsparcie Europejskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej (EAPC) projekt realizowany jest w ścisłej współpracy z czterema, uznanymi w międzynarodowym środowisku, ośrodkami akademickimi: Departamentem Medycyny Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego w Kolonii (Niemcy), Wydziałem Nauk Pedagogicznych UMK (Polska), Hospicjum Casa Sperantei (Rumunia) oraz londyńskim King's College (Wielka Brytania).

EUPCA ma na celu zidentyfikowanie i przeszkolenie wyłonionych liderów opieki paliatywno-hospicyjnej z całej Europy, tak aby - odpowiadając na przyszłe wyzwania - mogli oni przyczyniać się do rozwoju opieki nad osobami u kresu życia w swoim rejonie.

Innowacyjny program rozwoju liderów opieki paliatyno-hospicyjnej będzie doskonalił wiedzę i umiejętności teoretyczne jego uczestników w dziedzinie rozwoju osobistego, zarządzania projektami, pracy zespołowej, metod badawczych oraz rzecznictwa. Program składa się z około 600 godzin realizowanych w ciągu 18 miesięcy. Dodatkowo Europejska Akademia Opieki Paliatywnej tworząc sieci międzynarodowych kontaktów oferuje możliwości nieformalnego uczenia się. Staje się płaszczyzną wymiany doświadczeń i wiedzy. Daje szanse spojrzeć na specyficzny dla każdego ze specjalistów obszar pracy oczami pozostałych profesjonalistów, będąc źródłem ciekawych inspiracji oraz cennych uwag.

Wszystkich zainteresowanych tym projektem zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tygodnia w Kolonii (powyżej) oraz do przeanalizowania wymagań kwalifikacyjnych, gdyż kolejna edycja planowana jest na 2017 rok (www.eupca.eu).