TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

Historia Hospicjum „Światło” - wydarzenia

Ważniejsze wydarzenia

W 1997 roku ówczesna dyrekcja Hospicjum „Światło” zaczęła zabiegać o nowy obiekt dla oddziału stacjonarnego, gdyż dotychczasowy przestał spełniać swoje funkcje.

W 1998 roku, na mocy umowy użyczenia Urząd Miasta Toruń przekazał Hospicjum „Światło” celem zaadaptowania do potrzeb oddziału stacjonarnego zabytkowy, XVIII-wieczny Biały Dwór, tzw. Prezydentówkę. Przeprowadzka do nowego obiektu odbyła się rok później, krótko przed Świętami Bożego Narodzenia. W tym okresie oddział stacjonarny powiększył się o 5 łóżek.

W 1999 roku Hospicjum „Światło” obrało za patrona swojej działalności Ojca Świętego Jana Pawła II. Od tego momentu pełna nazwa zakładu brzmi Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II Hospicjum „Światło” w Toruniu.

Tablica z pełną nazwą placówki poświęcona została przez Ojca Świętego podczas spotkania z toruńczykami w trakcie jego siódmej pielgrzymki do Ojczyzny.

W wyniku przyłączenia w 1999 roku Nowego Miasta Lubawskiego do województwa warmińsko-mazurskiego tamtejsza filia wyodrębniła się ze struktur Hospicjum „Światło”, a następnie przekształciła w odrębny zakład opieki zdrowotnej.

W lutym 2011 roku, ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu Prezydentówki łóżka oddziału stacjonarnego przeniesione zostały do mieszczącego się na tym samym terenie, parterowego budynku, wybudowanego w 2001 roku, w którym funkcjonują do teraz.


Hospicjum „Światło” przy ul. Grunwaldzkiej było jednym z pierwszych tego typu ośrodków w Polsce. W ramach opieki stacjonarnej może objąć opieką 23 osoby.

Instytucja funkcjonuje w niełatwych warunkach polskiej służby zdrowia. Jej zespół budują osoby, które znamionują nie tylko wysokie kwalifikacje, ale również empatia i wysoka kultura osobista, cechy konieczne do tego by zajmować się umierającymi.

Hospicjum „Światło” to niezwykłe miejsce, miejsce, w którym sprawowana jest fachowa opieka przerastająca możliwości najbardziej nawet kochających dzieci, mężów, żon czy przyjaciół.