TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

Historia Hospicjum „Światło”

Początek działalności Hospicjum „Światło” sięga 1993 roku, kiedy to zostało ono założone przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Toruniu. Rozpowszechniające się na terenie całego kraju w latach 80'tych tendencji do objęcia wysoce wyspecjalizowaną i instytucjonalna opieką osoby u kresu życia stały się głównym impulsem do jej powołania.

Opieka hospicyjna inicjatywą pielęgniarki

Dążenie do rozwoju opieki paliatywnej w polskiej rzeczywistości przeniesione zostały na nasz grunt z Wielkiej Brytanii. Za inicjatorkę i autorkę koncepcji ruchu hospicyjnego badacze zagadnienie jednogłośnie określają Cicely Saunders – angielską pielęgniarkę, która w 1967 roku założyła w Londynie „Hospicjum Św. Krzysztofa”, pierwszą placówkę tego typu. O potrzebie jej powstania przekonała się w trakcie swojej wieloletniej pracy pielęgniarskiej, a następnie lekarskiej. Inspiracją do podjęcia takiej decyzji było dla Saunders zetknięcie z doświadczeniem osamotnienia i lęku przed śmiercią jednego z jej podopiecznych, nieuleczalnie chorego na nowotwór Polaka – Dawida Taśmy. Na skutek podejmowanych z nim rozmów pojawiła się myśl, że konieczne jest miejsce, w którym chorzy u kresu swych dni zajdą miejsce odpoczynku, miejsce w którym wolni od bólu i innych uciążliwych dolegliwości będą mogli spędzić swoje ostatnie chwile.

Zasady wypracowane przez Cicely Saunders stały się z czasem podstawą do rozwoju tego typu opieki na całym świecie, także w Polsce.

Rozwój Hospicjum „Światło”

Początkowo Hospicjum „Światło” mieściło się w zaadaptowanym budynku przedszkola przy ul. Rejtana 6. Pierwsze pielęgniarki weszły do domów chorych na początku września 1993 roku, rozpoczynając tym samym sprawowanie hospicyjnej opieki domowej. Bazę stacjonarną Hospicjum, tj. 7-łóżkowy oddział otwarto natomiast na początku stycznia 1994 roku, co zapoczątkowało pełnoprofilową działalność Hospicjum „Światło”.

W tym samym czasie w ówczesnym województwie toruńskim zaczęły tworzyć się grupy pielęgniarek i lekarzy, którzy pragnęli świadczyć opiekę paliatywno-hospicyjną w domach chorych. Zapoczątkowało to powstawanie filii Hospicjum „Światło”. Pierwsza z nich powołana została 1995 roku w Nowym Mieście Lubawskim, kolejna w tym samym roku w Brodnicy. Następnie w 1996 roku powstały filie w Golubiu-Dobrzyniu i w Wąbrzeźnie, a w 1997 roku filia w Chełmnie. Ostatnia filia powstała w 2001 roku w Kowalewie Pomorskim. Ich specyfiką było i jest sprawowanie opieki domowej, tj. bezpośrednio w domach chorych.