TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Hospicjum „Światło”

T. Łącka Data: . Dział: Wspieranie

Informuję, że w dniu 26 kwietnia o godzinie 14:30 w budynku Hospicjum „Światło” odbędzie się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Obecność mile widziana. Do czasu spotkania jeszcze raz proszę o zapoznanie się z przesłanym drogą mail'ową szczegółowym sprawozdaniem merytorycznym z działalności Stowarzyszenia w 2011 r., gdyż będziemy omawiać je na spotkaniu.

W razie niejasności lub pominięcia pewnych spraw proszę o pytania i uwagi.

Plan obrad obejmuje między innymi:

  1. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia Hospicjum "Światło" za 2011 rok.
  2. Przyjęcie preliminarza finansowego oraz planu działalności merytorycznej Stowarzyszenia Hospicjum „Światło” na 2012 rok.
  3. Wyznaczenie kierunków dalszych działań.
  4. Wolne głosy i wnioski.

Łączę pozdrowienia,
Teresa Łącka