TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

Barwy wolontariatu w hospicyjnej codzienności. Razem możemy więcej!

Wiesława Budrowska Data: . Dział: Wspieranie

2 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w sali wystawowej odbędzie się wernisaż wystawy przygotowanej przez Stowarzyszenie Hospicjum Światło oraz Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. Hospicja i sprawowana w nich opieka paliatywno-hospicyjna, mimo ponad 30 lat polskich doświadczeń, nadal są bardzo często postrzegane w sposób stereotypowy.

Wystawa prezentuje zdjęcia (folder promujący wystawę), których autorami są pracownicy i wolontariusze toruńskiego Hospicjum „Światło”. Fotografie powstały na przestrzeni minionego roku. Pokazują nie tylko hospicyjną codzienność, ale też wydarzenia poza murami hospicjum, w których chorzy mogli uczestniczyć dzięki wyjątkowej energii i zaangażowaniu wolontariuszy. Wydarzenia te prezentowane są w 12 opowieściach zawierających po 3 fotografie.

Plakat promujący wystawęLęk wobec kresu życia, lęk wobec choroby i związanym z nim cierpieniem często przesłaniają misję i podstawowe zadanie opieki paliatywno-hospicyjnej, tj. niesienie wszechstronnej opieki chorym i ich rodzinom, walkę z bólem, nieustanną troskę o podnoszenie jakości życia. Objęcie opieką paliatywno-hospicyjną nie przyspiesza kresu życia, pozwala raczej – poprzez łagodzenie różnorakich dolegliwości związanych z postępem choroby – dążyć do poprawy szybko uciekającego życia.

Zespół bezpośrednio zaangażowany w sprawowanie opieki paliatywno-hospicyjnej, z racji wielowymiarowości kondycji człowieka, budują specjaliści różnych zawodów. Są to zarówno pracownicy medyczni, jak i niemedyczni.

Ważne miejsce we wspomnianym interdyscyplinarnym zespole obok lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych, rehabilitantów, psychologów czy duszpasterzy zajmują wolontariusze. Pomagając choremu i jego bliskim na wiele sposobów, w istotny sposób uzupełniają prace profesjonalnego personelu.

Ta wyjątkowa ekspozycja została przygotowana z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu obchodzonego 5 grudnia.

Wystawa objęta została honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ekspozycję można oglądać do 20 grudnia 2016 r. w godzinach otwarcia Biblioteki.

Dodatkowo, w dniach 1-28.02.2017 r. ekspozycję będzie można oglądać w sali wystawienniczej Filii nr 1 Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Jęczmiennej 23 w godzinach otwarcia biblioteki