TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

„WOLONTARIAT W AKCJI 2013”

M. Olszewska Data: . Dział: Wolontariat

W piątek 14 czerwca w Pałacu Bursztynowym we Włocławku odbyło się XIV Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie organizowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku zostało sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konferencji było przede wszystkim stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń dla NGO'sów z regionu.

W trakcie jej trwania obok sesji plenarnych, warsztatów grupowych czy części wystawienniczej, zaplanowano również rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu "Wolontariat w akcji 2013". Jego celem była promocja "dobrych praktyk" profesjonalnego wolontariatu. Do kryteriów oceny aplikacji konkursowych zaliczyć należy wartość merytoryczną wspólnie podejmowanych działań, przygotowanie organizacji i wolontariuszy, spełnienie wymagań prawnych, a także opinie samych wolontariuszy.

Z radością informujemy, że komisja konkursowa doceniła jakość działań wolontariackich podejmowanych w Hospicjum "Światło", przyznając nam tytuł Laureata Konkursu. Sukces ten jest efektem wspólnej pracy Wolontariuszy i Hospicjum "Światło".

Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom za dotychczasowe zaangażowanie w hospicyjny wolontariat. Poświęcony przez Was czas, energia i ofiarna praca stanowią wartość nie do przecenienia!