TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

Rozwiązanie konkursu fotograficznego

M. Olszewska Data: . Dział: Konkurs

Znani są już laureaci organizowanego przez Zespół Opieki Paliatywnej Hospicjum „Światło” konkursu fotograficznego „Jesień życia – życie jesienią czyli pejzaże przemijania”.

Moi Drodzy, znani są już laureaci organizowanego przez Zespół Opieki Paliatywnej Hospicjum „Światło” konkursu fotograficznego „Jesień życia – życie jesienią czyli pejzaże przemijania”. Ku radości Organizatora nasza inicjatywa spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, w trybie konkursowym zgłoszono do nas blisko 90 prac. Wybór nie był łatwy, prace należało poddać wstępnej selekcji, przeanalizować je pod względem zgodności z tematem oraz wymagań parametrowych.

Po pierwszej analizie do ścisłego finału zakwalifikowano zdjęcia 37 osób, co z kolei przekłada się na 24 prace na poziomie gimnazjalnym oraz 13 prac na poziomie ponadgimnzajalnym. Cieszę się niezmiernie, że cele konkursu, tj. rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz wzbudzanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży, promocja młodych twórców – fotografików, uwrażliwienie młodych na problemy ludzi borykających się z kryzysem choroby, budzenie poczucia solidarności młodzieży z osobami, będącymi u schyłku życia, a także promowanie idei opieki hospicyjno-paliatywnej trafiły do tak wielu osób.

Dla jury wybór nie był łatwy. Po burzliwych naradach zdecydowaliśmy odejść od tradycyjnej konwencji konkursu i nie przyznawać miejsc na przysłowiowym podium. Postanowiliśmy wyróżnić w szczególny sposób sześć prac, trzy na poziomie gimnazjalnym oraz trzy na poziomie ponadgimnazjalnym.

Do grona laureatów należą:

 • Kamil Olkiewicz, Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu,
 • Martyna Jusińska, Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu,
 • Liwia Kwiatkowska, Gimnazjum n. 24 im. Szarych Szeregów w Toruniu,
 • Adrianna Tokarska, IX LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu,
 • Olga Sulkowska, IX LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu,
 • Anna Roszak, IX LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu.

Kliknij zdjęcie by powiększyć. Możesz używać klawiatury strzałka lewa , strzałka prawa by zmieniać zdjęcia.

Oprócz tego zdecydowano również docenić trud, włożony wysiłek oraz starania pozostałych uczestników Konkursu i uhonorować dyplomem oraz upominkiem większą liczbę osób.

Osoby wyróżnione na poziomie gimnazjalnym


Osoby wyróżnione na poziomie ponadgimnazjalnym

Kolejna grupa uczestników i ich konkursowe zdjęcia.

Składam serdeczne gratulacje laureatom konkursu, a także gorące podziękowanie pozostałym jego uczestnikom. Jeszce raz dziękuję za tak liczne zainteresowanie naszą inicjatywą, jednocześnie też życzę sukcesów w dalszej aktywności na polu fotograficznym jak i każdym innym.


Ze względu na przedłużające się prace związane z remontem Prezydentówki – zabytkowego dworku, w którym funkcjonować ma Zespół Opieki Paliatywnej Hospicjum „Światło” uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz wystawa wyróżnionych prac zostaje przełożone na późniejszy termin. Zostanie on podany do wiadomości opiekunom uczestników konkursu oraz osobom bezpośrednio zainteresowanym, tj. samym uczniom.

Podziękowania należą się poszczególnym opiekunom uczniów ze szkół, które wzięły udział w konkursie, tj:

 • Panu Przemysławowi Piotrowskiemu z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie,
 • Panu Jackowi Kalinowskiemu z Gimnazjum nr 24 im. Szarych Szeregów w Toruniu,
 • Paniom Magdalenie Stempskiej oraz Magdalenie Ryszewskiej z Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu,
 • Pani Dorocie Nijaki-Bujnarowskiej z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jegiellończyka w Toruniu oraz V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu,
 • Pani Annie Borowicz z Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Chełmży,
 • Pani Joannie Murawskiej-Wszelak z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 4 w Toruniu,
 • Pani Lucynie Grzelińskiej z Gimnazjum nr 18 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu,
 • Panu Tomaszowi Rucińskiemu z Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach.

Za upowszechnienie idei Konkursu wśród swoich członków i zachęcenie ich do zaproszenia młodzieży, z którą pracują do udziału w nim serdecznie dziękuję również toruńskiemu oddziałowi Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Z poważaniem,
Małgorzata Olszewska