TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

Rozwiązanie konkursu fotograficznego

M. Olszewska Data: . Dział: Konkurs

Ze względu na przedłużające się prace związane z remontem Prezydentówki – zabytkowego dworku, w którym funkcjonować ma Zespół Opieki Paliatywnej Hospicjum „Światło” uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz wystawa wyróżnionych prac zostaje przełożone na późniejszy termin. Zostanie on podany do wiadomości opiekunom uczestników konkursu oraz osobom bezpośrednio zainteresowanym, tj. samym uczniom.

Podziękowania należą się poszczególnym opiekunom uczniów ze szkół, które wzięły udział w konkursie, tj:

  • Panu Przemysławowi Piotrowskiemu z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie,
  • Panu Jackowi Kalinowskiemu z Gimnazjum nr 24 im. Szarych Szeregów w Toruniu,
  • Paniom Magdalenie Stempskiej oraz Magdalenie Ryszewskiej z Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu,
  • Pani Dorocie Nijaki-Bujnarowskiej z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jegiellończyka w Toruniu oraz V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu,
  • Pani Annie Borowicz z Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Chełmży,
  • Pani Joannie Murawskiej-Wszelak z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 4 w Toruniu,
  • Pani Lucynie Grzelińskiej z Gimnazjum nr 18 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu,
  • Panu Tomaszowi Rucińskiemu z Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach.

Za upowszechnienie idei Konkursu wśród swoich członków i zachęcenie ich do zaproszenia młodzieży, z którą pracują do udziału w nim serdecznie dziękuję również toruńskiemu oddziałowi Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Z poważaniem,
Małgorzata Olszewska