TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

Zajęcia edukacyjne

M. Olszewska Data: . Dział: Hospicjum

Organizowana na rzecz Hospicjum „Światło”, a koordynowana przez Stowarzyszenie Hospicjum „Światło”, akcja „Korki” cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dużą radością jest dla nas fakt, że włączają się w nią zarówno osoby prywatne, jaki i szereg instytucji czy placówek. Szczególnie mocno cieszą coraz liczniej zgłaszające swój udział w naszej akcji szkoły z Torunia i okolic.

Cała inicjatywa, oprócz szerzenia postaw proekologicznych i budzenia poczucia odpowiedzialności za los naszej planety, ma na celu przede wszystkim popularyzowanie idei opieki paliatywno-hospicyjnej. Szczególnie ważne dla tych działań jest również uwrażliwianie młodzieży na problemy ludzi borykających się z kryzysem choroby oraz budzenie poczucia solidarności z osobami, będącymi u schyłku życia.

Cele te mają szanse wyrażać się w czasie zajęć edukacyjnych, prowadzonych przez specjalistów zatrudnionych w Hospicjum Światło”. Tematyka podejmowana w czasie ich trwania (np. Rzeczywistość hospicyjna w oparciu o działalność Hospicjum „Światło” w Toruniu) pozwala przyswoić młodym ludziom znaczenie takich terminów jak opieka paliatywna, ból totalny czy podejście holistyczne. Szczególnie dużą wartość ma również podejmowana w czasie ich trwania praca z przekonaniami, gdyż umożliwia przełamywanie funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów dotyczących hospicjum.

Zapraszam do zapoznania się z zamieszczonymi powyżej zdjęciami z takich zajęć. Odbyły się one w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu.