TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej 2017

M. Olszewska Data: . Dział: Hospicjum

Tegoroczny Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej (WHPCDay 2017) upływa pod hasłem „Powszechne ubezpieczenie zdrowotne, a opieka paliatywna: nie zostawiajmy tych, którzy cierpią samych sobie” (ang. Universal Health Coverage and Palliative Care – Don’t leave those suffering behind). Jak co roku, dzięki inicjatywie Światowego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej (thewhpca.org), obchodzony jest on w drugą sobotę października. W tym roku jest to 14 X 2017.

Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej 2017

Jego celem, zgodnie z zamysłem organizatorów, jest między innymi:

  • wzrost świadomości oraz zrozumienia dla medycznych, społecznych, emocjonalnych i duchowych potrzeb chorych i ich bliskich,
  • zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki paliatywnej i hospicyjnej,
  • pozyskanie funduszy na wsparcie i rozwój hospicjów i opieki paliatywnej.

Co dwa lata obchody Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej połączone są z wydarzeniem pod nazwą „Głosy dla Hospicjum” – falą koncertów organizowanych na większa lub mniejsza skalę przez placówki opieki paliatywnej i hospicyjnej. Tak też będzie tego roku.

W 42% krajów świata, jak podaje Światowe Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej (WPCA), dostęp do specjalistycznej opieki paliatywnej i hospicyjnej jest zerowy. Rocznie wymaga jej 40 milionów osób, przy czym 20 milionów z nich znajduje się u kresu życia. 78% tej populacji mieszka w krajach o niskim i średnim dochodzie.

WPCA postuluje by powszechne ubezpieczenie zdrowotne finansowało udzielanie świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej we wszystkich krajach świata, nie tylko w tych dobrze rozwiniętych.

Opieka paliatywna i hospicyjna jest zdefiniowaną i kluczową częścią świadczeń finansowanych ze środków powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że każdy musi mieć dostęp do usług zdrowotnych, których potrzebują, w tym do opieki paliatywnej i hospicyjnej, bez stawiania go w konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zgodnie ze światowymi standardami każda osoba zasługuje na dostęp do wysokiej jakości, niedrogich usług zdrowotnych, w tym opieki paliatywnej i hospicyjnej.

„Nie zostawiajmy tych, którzy cierpią samych sobie” – motto tegorocznego Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej ma za zadanie o tym wszystkim przypomnieć.