TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

Ogólnopolskie wydarzenie roku 2017

M. Olszewska Data: . Dział: Hospicjum

W dniach 26-27 maja w Hotelu Filmar w Toruniu odbędzie się XVII Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej HOSPICJUM 2017, połączona z XV Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii. Wydarzenie współorganizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, toruńskie Hospicjum „Światło”, bydgoski Dom Sue Ryder oraz Hospicjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a także Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre jest corocznym spotkaniem środowiska hospicyjnego z całej Polski.

Ideą organizowanych w Toruniu Konferencji i Forum jest wspólne spotkanie wszystkich środowisk zaangażowanych w leczenie i opiekę nad chorymi onkologicznie, zarówno w stadium uleczalnym, jaki i terminalnym. Szczególne znaczenie w tym wymiarze ma spotkanie pomiędzy lekarzami onkologami, a osobami pracującymi w placówkach opieki paliatywnej i hospicjach.

Wydarzenie co roku gromadzi wielu znakomitych gości, specjalistów z dziedziny medycyny paliatywnej, onkologii i psychoonkologii. Na liście zaproszonych wykładowców i gości znajdują się m.in. Prof. dr hab. Józef Binnebesel, Prof. dr hab. med. Zbigniew Bohdan, Prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk, Prof. dr hab. med. Jacek Łuczak, Prof. dr hab. med. Danuta Perek, Prof. dr hab. med. Marzena Samardakiewicz oraz wielu innych znakomitych wykładowców.

Plakat zapowiadający imprezę

Tematyka wiodąca tegorocznego spotkania to podstawowe zagadnienia medycyny i opieki paliatywno-hospicyjnej oraz onkologii i psychoonkologii, m.in.:

 • Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych.
 • Leczenie bólu – diagnostyka i kontrola.
 • Aspekty duchowe opieki paliatywnej.
 • Dylematy etyczno-moralne opieki paliatywnej.
 • Profilaktyka i leczenie odleżyn – nowości.
 • Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej.
 • Leczenie zaburzeń zaburzeń łaknienia i dieta w stanach terminalnych.
 • Rehabilitacja medyczna jako środek do uzyskania pozytywnych zmian w zakresie fizycznego i psychospołecznego funkcjonowania pacjentów.
 • Wolontariat.
 • Nowości w leczeniu farmakologicznym.
 • Finansowanie opieki paliatywnej.
 • Psychoonkologia.

Towarzysząca konferencji wystawa medyczna daje możliwość zapoznania się z nowościami w dziedzinie opieki paliatywnej, rehabilitacji, terapii chorób nowotworowych oraz możliwości bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami kilkudziesięciu firm. Udział firm prezentujących uznane produkty oraz nowości na rynku, podnosi walory edukacyjne spotkania, a także daje możliwość przedstawicielom producentów i dystrybutorów na wysłuchanie uwag i oczekiwań dotyczących ich produktów, które pozwolą na ich udoskonalenie.

Rejestracji udziału w konferencji można dokonać na stronie organizatora.