TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej 2016

M. Olszewska Data: . Dział: Hospicjum

Tegoroczny Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej (WHPCDay 2016) upłyną pod hasłem „Życie i umieranie w bólu: to nie musi się zdarzać” (z ang. „Living and Dying in Pain: It dosen't have to happen”). Na całym globie, jak co roku, obchodzono go w drugą sobotę października, tym razem był to 8.10.2016 r.

75% ludności świata, jak podaje Worldwide Palliative Care Alliance, nie ma wystarczającego dostępu do leków potrzebnych w leczeniu umiarkowanego lub silnego bólu. W rezultacie czego miliony ludzi, w tym około 18 milionów osób u kresu życia, cierpi z powodu bólu, którego można by uniknąć, bądź – dzięki dostępowi do właściwych leków – skutecznie kontrolować.

Opioidofobia, definiowana jako głęboko zakorzeniony lęku przed stosowaniem leków opioidowych, a szczególnie morfiny, przyczynia się do ograniczenia dostępu do leków redukujących poziom bólu, a co za tym idzie pozostawienia pacjenta w nieleczonym bólu. Doświadczenie ostrego bólu jest wyniszczające i wpływa na każdy aspekt życia osoby odczuwającej go, jak również na życie członków rodziny i opiekunów chorego.

Wiele z barier funkcjonujących w obszarze kontrolowania bólu można zminimalizować dzięki wspólnym działaniom.
Pełny zakres podstawowych usług zdrowotnych, w tym: promocja, profilaktyka, leczenie, rehabilitacji i łagodzenia dolegliwości muszą być – zgodnie z postulatami Worldwide Palliative Care Alliance – dostępne dla wszystkich ludzi, bez ryzyka pogorszenia ich sytuacji finansowej.

Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej co roku jest okazją do zwracania uwagi na temat kresu życia oraz uwrażliwiania na ideę opieki paliatywno-hospicyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z migawek toruńskich obchodów WHPCDay.