TO JEST STARA STRONA! Kliknij >>> NOWA STRONA www
Toggle Bar

Ogólnopolskie wydarzenie roku 2016

M. Olszewska Data: . Dział: Hospicjum

W dniach 20-21 maja w Hotelu Filmar w Toruniu odbędzie się XVI Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej HOSPICJUM 2016,  połączona z XIV Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii. Wydarzenie współorganizowane przez Hospicjum „Światło”, Dom Sue Ryder oraz Hospicjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, jest corocznym spotkaniem środowiska hospicyjnego z całej Polski.

Ideą organizowanych w Toruniu konferencji i forum jest wspólne spotkanie wszystkich środowisk zaangażowanych w leczenie i opiekę nad chorymi onkologicznie, zarówno w stadium uleczalnym, jaki i terminalnym. Szczególne znaczenie w tym wymiarze ma spotkanie pomiędzy lekarzami onkologami, a osobami pracującymi w placówkach opieki paliatywnej i hospicjach.

Konferencja 2016

Wydarzenie co roku gromadzi wielu znakomitych gości, specjalistów z dziedziny medycyny paliatywnej, onkologii i psychoonkologii, m.in. prof. Danuta Perek, dr Aleksandra Ciałkowska–Rysz, dr hab. med. Zbigniew Bohdan, dr Andrzej Stachowiak oraz wielu innych znakomitych wykładowców. Przewodniczącym Komitetu Naukowego tegorocznej Konferencji i Forum jest prof. Jacek Łuczak.

Tematyka wiodąca tegorocznego spotkania to podstawowe zagadnienia medycyny i opieki paliatywnej oraz onkologii i psychoonkologii, m.in.:

  • Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych.
  • Problemy psychiczne, duchowe i społeczne pacjenta i jego rodziny/opiekunów.
  • Rola lekarza pierwszego kontaktu w systemie opieki paliatywnej i jego współpraca z hospicjum
  • Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej.
  • Wolontariat.
  • Ból - diagnostyka i leczenie.
  • Nowości i ocena dotychczas stosowanych materiałów opatrunkowych, urządzeń rehabilitacyjnych, urządzeń z zakresu higieny szpitalnej.
  • Nowości w leczeniu farmakologicznym.

Towarzysząca konferencji wystawa medyczna daje możliwość zapoznania się z nowościami w dziedzinie opieki paliatywnej, rehabilitacji, terapii chorób nowotworowych oraz możliwości bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami kilkudziesięciu firm. Udział firm prezentujących uznane produkty oraz nowości na rynku, podnosi walory edukacyjne spotkania, a także daje możliwość przedstawicielom producentów i dystrybutorów na wysłuchanie uwag i oczekiwań dotyczących ich produktów, które pozwolą na ich udoskonalenie.

Szczegółowy program konferencji i karta zgłoszenia

Zobacz załącznik konferencja-2016-program.pdf. Tu do pobrania KARTA ZGŁOSZENIA w formacie PDF.