Spotkanie autorskie z ks. doktorem Piotrem Krakowiakiem

M. Olszewska Data: . Dział: Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Hospicjum „Światło”, jako jeden ze współorganizatorów wydarzenia, gorąco zaprasza na zaplanowane na 16 kwietnia br. spotkanie autorskie z ks. doktorem Piotrem Krakowiakiem. Odbędzie się ono w sali 51 Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK (Sala Rady Wydziału) przy ul. Gagarina 9, w budynku naprzeciwko Biblioteki Głównej UMK. Początek wydarzenia zaplanowany jest na godzinę 17.30.

Plakat Spotkanie z ks. Krakowiakiem wpisuje się w zainicjowany przez Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego cykl „Dylematy – Inicjatywy – Przebudzenia (pedagogiczne)”, mający na celu przybliżenie co ważniejszych pozycji literatury pedagogicznej. Bezpośrednim impulsem tego spotkania stało się wydanie nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika nowej książki ks. Krakowiaka - „Wolontariat w opiece u kresu życia”.

Ksiądz Piotr Krakowiak, od 2002 roku pełniący obowiązki Krajowego Duszpasterza Hospicjów, jest niestrudzonym propagatorem idei wolontariatu hospicyjnego i jednym z twórców jego instytucjonalnych ram. W latach 2007 – 2010 koordynował 3-letni ogólnopolski projekt rozwoju wolontariatu hospicyjnego „Lubię Pomagać”.

Obok działań na rzecz gdańskiego Hospicjum im. Księdza Eugeniusza Dutkiewicza, z którym do 2011 roku ściśle współpracował, zainicjował też utworzenie Fundacji Hospicyjnej – instytucji prowadzącej działalność charytatywną i szkoleniowo-edukacyjną na terenie całego kraju. Jest też współtwórcą ogólnopolskiej kampanii społecznej „Hospicjum to też Życie”. Od 2010 roku jest prezesem Rady Fundacji Lubię Pomagać, promującej zespołową opiekę i wolontariat dla osób u kresu życia.

Obok szeroko zakrojonych działań na polu społecznym ksiądz Krakowiak angażuje się również na polu akademickim.

W latach 1994-2000 przebywał na studiach we Włoszech i USA. Jego badania naukowe i praktyki, prowadzone w rzymskiej Poliklinice Gemelli, a także w amerykańskich hospicjach i szpitalach, dotyczyły psychologicznych i duchowych aspektów opieki paliatywnej. W 2001 zakończył studia interdyscyplinarnym doktoratem z teologii i psychologii pastoralnej.

Obecnie pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, gdzie stworzył teoretyczne i praktyczne podstawy Podyplomowych Studiów z zakresu Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej - „Szkoła Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego”.